Het gaat om een bedrag van circa 34 miljoen dat de gemeente heeft uitgeleend aan de Floriade BV, en welke de gemeente niet terug gaat krijgen. We zien dat het college er alles aan heeft gedaan om de Floriade tot een succes te maken, maar dat dit helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. We begrijpen en waarderen dan ook de stap van het college.

We zullen de komende weken uitgebreid bespreken hoe we verder gaan met de Floriade. Voor nu vinden we het vooral belangrijk om onze waardering uit te spreken naar onze wethouder Jan Hoek. Hij heeft de afgelopen twee jaar ontzettend hard gewerkt. Niet alleen om de Floriade tot een succesvol evenement te maken, maar ook Almere duurzamer, socialen en eerlijker te maken. Dank je wel Jan!