GroenLinks is blij dat de Floriade gestart is en dat daarmee 10 jaar aan voorbereidingen tot de start van een mooi evenement hebben geleid. Dit goede nieuws heeft echter een vervelende bijsmaak.  

De bezoekersaantallen van de floriade 2022 zijn erg tegengevallen ten opzichte van de gehoopte aantallen. Dat betekend voor de gemeente Almere dat er bij het vaststellen van de jaarrekening veel geld (33,8 miljoen) afgeschreven moet worden. Dit is een grote tegenvaller voor Almere en haar inwoners. Vanwege deze tegenvaller is het College van Burgemeester en Wethouders opgestapt.

Er zijn voorstellen gedaan om nog zo veel mogelijk bezoekers de Floriade te laten bezoeken, en zo nog zoveel mogelijk entreekaartjes te verkopen. GroenLinks hoopt dat deze maatregelen effect hebben en rekent er op dat gemeente zich maximaal inspant om de negatieve financiële effecten voor Almere te beperken.

De Floriade blijft nog open tot 9 oktober dit jaar. Tot die tijd kunnen mensen uit de hele wereld op bezoek komen en genieten van het grote evenement dat Almere georganiseerd heeft. Het is in het belang, ook het financiële belang, van de gemeente en haar inwoners, dat zoveel mogelijk mensen de Floriade bezoeken.  

Als de Floriade in oktober haar deuren sluit, zullen we gaan kijken wat de eindstand is geworden. Ook GroenLinks wil graag weten welke lessen we uit de organisatie van de Floriade kunnen trekken. Inzet daarbij blijft altijd dat alles wat in Almere georganiseerd wordt, progressief, duurzaam en inclusief moet zijn