Oosterwold is een van de mooiste delen van Almere en de bouw van Oosterwold is een fantastisch groot groen experiment. Een experiment gericht op duurzame landbouw, maximale vrijheid voor bewoners en tegelijkertijd ook een experiment met grenzen.

In de opzet van Oosterwold is bedacht dat er op een duurzamere en individuele manier riolering zou worden aangelegd. Dit gebeurt door middel van een Individueel Behandeling Afvalwaterinstallatie (IBA). Er waren de afgelopen jaren problemen, met het functioneren van het zuiveringsproces van het afvalwater. Vanuit het waterschap waren er serieuze twijfels over de impact op het milieu.

Tegelijkertijd waren er ook vragen of bestaande wetgeving wel genoeg ruimte bood om te experimenteren. Er is veel inzet van bewoners, ambtenaren en verschillende overheden geweest om het grootschalig gebruik van IBA’s in de bestaande
wetgeving en regels te laten passen. Maar de IBA’s voldoen toch niet aan de bestaande regelgeving, en dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om zorg te dragen voor een goede riolering voor de bewoners van Oosterwold.

Hiermee zijn de grenzen van het experiment in Oosterwold op dit vlak in zicht gekomen. GroenLinks is blij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid oppakt, maar dit is wel te laat gebeurd. Het was eerder al duidelijk dat de problemen met de IBA’s groot waren en bewoners hadden hier beter in moeten worden meegenomen.

Afgelopen juni is besloten om voor alle nieuwe delen van Oosterwold riolering aan te leggen. Voor de bestaande delen wordt er gekeken wie er zijn IBA kan behouden. Maar veel Oosterwolders zullen hun aangelegde IBA mogelijk moeten vervangen. Aanleg van het riool door de gemeente kost in ieder geval 15 miljoen euro. Ook zullen er nog meer kosten zijn voor bewoners en de gemeente om aanpassingen aan de bestaande IBA’s te doen. Dit betekent in de praktijk dat wegen weer moeten opengebroken en dat mogelijk voor tienduizenden euro’s aan investering in IBA’s voor niets is geweest.

De problemen met de riolering hebben veel stress opgeleverd voor de bewoners van Oosterwold. Er is veel onduidelijkheid geweest over het functioneren van de IBA’s. En op het overtreden van de regels is gedreigd met hoge boetes. Tegelijkertijd hebben veel bewoners grote bedragen in hun IBA’s gestoken. Verder hebben ze voorlopig geen alternatief.

De colleges van de afgelopen acht jaar hebben onvoldoende de bewoners beschermd tegen de gevolgen van het experiment dat is gestart. Het huidige college probeert hier oplossingen voor te vinden, maar ook nu blijven er onduidelijkheden. Er is recent gebleken dat er al eerder duidelijk was dat de gemeente had moeten garanderen dat de risico’s voor bewoners niet te groot mochten zijn. Een rapport hierover is niet gedeeld met de raad. Dat betreurt GroenLinks, vooral in samenhang met het falen om de bewoners van Almere Oosterwold voldoende te beschermen tegen de risico’s.

Hoewel andere partijen de acties van het college afkeuren door middel van een motie van afkeuren, vindt GroenLinks dat dit geen recht doet aan de inzet van het (huidige) college over dit onderwerp. Het experiment van Oosterwold heeft een dreun gekregen, maar de idealen staan nog overeind. Het is nu belangrijk dat de belangen van de bewoners beter worden beschermd.