“Laat ik vooropstellen dat wij als GroenLinks het een winstpunt vinden dat er door recyclingmaatschappij Cirwinn actief gewerkt wordt aan de circulaire economie. We zijn een van de koplopers in Nederland bij het hergebruik van beton. En zoiets moois moeten we koesteren. Ook zijn we niet ongevoelig voor het feit dat vervoer van betonpuin over het water veel CO2 uitstoot extra vermindert ten opzichte van de vele vrachtwagens die op dit moment vanuit het centrum van de stad het betonpuin verrijden naar Cirwinn,” zo stelde GroenLinks Raadslid Willy-Anne van der Heijden tijdens de Politieke Markt afgelopen Donderdag.

Voor GroenLinks gaat het echter om de beoogde plek voor een overslagkade voor betonpuin. Zoals eerdere keren aangegeven maakt de partij zich zorgen over de impact van de vestiging van een overslagkade op de omliggende natura 2000 gebieden. Het bezoekerscentrum de Trekvogel, wat direct tegenover de overslaghaven zou komen te liggen is onderdeel van de ‘toegangspoort’ tot de natuur. De plek ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en pal bij Natura2000 gebied.

De mooie plannen voor een ecologische schaalsprong van het Markermeer met de vooroevers en wetlands ter plekke komen ook in de knel. Ook zijn er zorgen dat de toename van verkeersbewegingen impact heeft op de ecologische verbindingsfunctie van het gebied.

De fractie van GroenLinks Almere volgt de ontwikkelingen voor een overslagterminal bij Blocq van Kuffeler al jaren op de voet, want het komt steeds weer terug op de politieke agenda. Nu is wederom de vestiging van een overslagkade voor betonpuin bij Blocq van Kuffeler aan de orde. Het College van B&W heeft aangegeven dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) zal plaatsvinden voor de plannen om bij het Blocq van Kuffeler (BvK) een overslagkade te vestigen. Aan de orde is of dat nu wel of niet alsnog moet gebeuren.

GroenLinks Almere vraagt zich af of een MER per se nodig is om wat te vinden van een overslagkade bij Blocq van Kuffeler. In de ogen van GroenLinks kan de raad ook een mening geven op basis van haar bevoegdheid voor de ruimtelijke ordening, over het feit dat voor een nieuwe overslagkade het huidige bestemmingsplan moet worden aangepast.

GroenLinks Almere heeft zich al vele keren verzet tegen een overslagterminal bij Blocq van Kuffeler. “Waarom hier dit doen terwijl er redelijk dichtbij,  in Lelystad al een grote overslagterminal is? Het college overtuigt ons niet waarom juist bij Blocq van Kuffeler een nieuwe overslagplek moet komen. Ik verzoek de wethouder om echt naar een alternatieve plek te kijken,” aldus van der Heijden.