Veel bewoners van Haven zijn tegen de bouw van een woontoren met zes verdiepingen en negentien appartementen, die was gepland op de plek van het 'Indisch Veerhuys', een voormalige horecagelegenheid. De toren zou ervoor zorgen dat de bewoners van de huidige appartementen hun zicht zouden kwijtraken op het Gooimeer, zo stellen zij.  Ook zou het vrije zicht vanuit de havenkom op het meer verdwijnen. Na protesten van de bewoners  kwamen de gemeente en de projectontwikkelaar met een aangepaste plan: het complex moet nu aan de kant van de jachthaven komen te staan.

GroenLinks is het eens met de bezorgde bewoners. Volgens het plan voor Haven, Havenhart 2.0, is het behoud van het dorpse karakter van het oudste Almeerse stadsdeel erg belangrijk en zou er in dit deel van Almere Haven alleen laagbouw komen. In de havenkom zou geen plaats meer zijn voor woningbouw op welke manier dan ook. Dat is volgens de bewoners reeds in eerdere participatie besprekingen met groepen Havenaren vastgesteld.

De bewoners schreven enkele maanden geleden een brief naar de raad om hun zorgen kenbaar te maken. Sinds die tijd is GroenLinks met hen in contact.  De uitleg van het college rond de bouw van het appartementencomplex roept nog meer vragen op. Zo wil GroenLinks weten of het college, afgezien van onderhandelen met de projectontwikkelaar,  nog andere stappen heeft ondernomen,  zoals informeren bij Waterschap of bouwen op die plek in het dijklichaam zou worden toegestaan. Ook wil de partij weten of de commissie welstand om advies heeft gevraagd.  Het gebied valt namelijk conform de Welstandsnota onder welstand.

Bewoners waren weliswaar op de hoogte van de inspanningen van de gemeente, maar zijn zeer teleurgesteld in de uitkomst, omdat een flat op deze plek de waarde van de recreatieve functie in het gebied ernstig wordt aangetast en daarnaast het probleem alleen maar wordt verplaatst. De gemeente zou de bewoners in ieder geval moeten betrekken bij de vervolgprocedure, zo stelt GroenLinks.