GroenLinks Almere voert al jarenlang gesprekken met gebruikers en ambtenaren over de kwestie van toegankelijkheid. Tijdens de bespreking van het concept actieplan veiligheid Keolis eind vorig jaar, kaartte GroenLinks het probleem aan dat kleine scootmobielen niet mee mogen reizen in de bus in Almere. 

Het college ging hierop in overleg met Keolis, en informeerde de raad onlangs dat het meenemen van verschillende soorten hulpmiddelen in het openbaar vervoer landelijk onderzocht moet worden en dat zij daar graag samen met Keolis aan meewerken. De deelname van Almere aan een landelijke werkgroep over mobiliteitsarmoede kan in relatie hiermee worden gezien. In deze werkgroep wordt gesproken over mogelijke onderzoekspilots op het gebied van het toegankelijker maken van openbaar vervoer. 

GroenLinks Almere wacht nu het onderzoek van de landelijke commissie af en blijft deze zaak kritisch volgen.