In december 2015 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Aanbesteding busvervoer 2018-2027’ besproken. Ten opzichte van de huidige concessie die tot en met 2017 loopt, moet veel worden ingeleverd, omdat er minder te besteden is.

Het college moest dus keuzes maken. 

Het gevolg was dat in de visie van het college de gevolgen voor de reizigers waren dat:
35% van de reizigers betere reismogelijkheden (hogere frequenties) krijgt
45% van de reizigers dezelfde reismogelijkheden houdt
18% van de reizigers vaker moet overstappen
2% van de reizigers minder reismogelijkheden (door vervallen van vroege en late ritten) krijgt.

En wat waren de speerpunten voor GroenLinks?
Vergroenen busvervoer
De ambitie die in de visie wordt genoemd voor wat betreft het vergroenen van het busvervoer ging ons niet ver genoeg. Wij hebben dan ook samen met de Christen Unie een amendement en een motie ingediend om daarin verdergaande ambities naar zero-emissie te bereiken. En met succes! Met een krappe meerderheid heeft de gemeenteraad het amendement aangenomen. De motie haalde het niet, maar wij zijn ontzettend blij dat het amendement is aangenomen. Want het is in deze tijd toch ondenkbaar dat de ambitie om openbaar vervoer te vergroenen, slechts op papier krachtig is geformuleerd?

Rechtstreekse busverbinding Almere Haven naar Stripheldenbuurt en bussen in de late avond en vroege ochtend behouden.
Samen met de PvdA hebben wij een amendement ingediend dat mede is ondertekend door SP en CDA. Dit amendement is aangenomen en daardoor komt er in ieder geval in de spitsuren een rechtstreekse busverbinding van Almere Haven-Station Buiten-Stripheldenbuurt (als opstap naar een volledige doorgaande verbinding, zodra dat financieel mogelijk wordt) en dat de stadsbussen gaan rijden van ’s morgens vroeg tot laat in de avond.

Aandacht voor de sociale functie van het busvervoer
Wij hebben een motie van AP/OPA en Christen Unie mee ondertekend, waarin wij het College oproepen in de nieuwe concessie rekening te houden met de zogeheten ‘sociale functie’ van het openbaar vervoer; de gevolgen van de vergrijzing in Almere en er zorg voor te dragen dat ook de sociaal zwakkeren in de samenleving zich op een betaalbare wijze binnen de stadsgrenzen kunnen blijven verplaatsen. Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad dat dit voldoende in de visie was geregeld en is dit amendement niet aangenomen. Bizar, want de wethouder had eerder aangegeven dat hij dit een sympathiek amendement vond dat hij graag wilde uitvoeren.

En wat nog meer?
Wij denken dat GroenLinks haar stem heeft laten horen in dit dossier. De grootste knel- en zorgpunten in de visie busvervoer 2018-2027 hebben wij, samen met enkele andere partijen, getackeld. Dat neemt niet weg dat wij nog veel meer hadden willen veranderen. Maar elke wijziging gaat ten koste van andere opties. Ook voor ons geldt: keuzes maken. En hopen dat de situatie zich dusdanig verbetert, dat de dienstverlening in het busvervoer uitgebreid kan worden.

Joske Galiart

Amendement PvdA, SP, GroenLinks en CDA: 
 - Motie ChristenUnie, AP/OPA en GroenLinks: Aandacht voor de sociale functie van het busvervoer (RG-323)