Het Laterna Magika Park bedient twee wijken: de Filmwijk en de Danswijk. Bij de bouw van de Danswijk was de gemeente namelijk vergeten daar groen gebied in te plannen, waardoor deze wijk ook van het Laterna Magika afhankelijk is voor recreatie dichtbij. 

Nu dienen zich opnieuw situaties van woningbouw en voorzieningen aan, waardoor een groot deel van het park dreigt te verdwijnen. Op de plek van het failliete Joy Mere wil een vastgoedeigenaar 54 woningen met garage en parkeerplaatsen realiseren. Bij Parkhuys in ditzelfde park wil  de huidige eigenaar de zorginstelling uitbreiden, inclusief extra parkeerplaatsen. 

Dit alles betekent een enorme verandering in het park, en vermindering van het groen. Beide toegangswegen zullen de toegang tot de wijk anders maken alsook het aanzien van het laatste stukje park veranderen. Hagelaar: “Wij als GroenLinks hebben ook geluiden opgevangen dat de participatie niet helemaal conform de regels is verlopen. Vandaar ook een vraag over hoe dit proces in de ogen van het college is gelopen.” 

De vastgoedeigenaar is zich inmiddels al aan het voorbereiden op de verkoop van de huizen. Op de website newjoymere.nl worden bewoners en potentiele kopers door ontwikkelaar The Way You Live (TWYL) opgeroepen mee te denken over de verdere totstandkoming van de plannen.