GroenLinks vindt het belangrijk dat er snel een nieuw stadsbestuur komt, dat de grote problemen in Almere oplost. Er moet vaart worden gemaakt met het bouwen van nieuwe, duurzame woningen en er moet een gedegen opvang voor Oekraïense vluchtelingen komen. De sociale voorzieningen en welzijnsbeleid in de wijk moeten versterkt worden en er moet vaart gemaakt worden met de vergroening en verduurzaming van de stad.

GroenLinks is bereid met alle partijen in de raad samen te werken, maar zal geen onderdeel worden van een coalitie met daarin Forum voor Democratie of de PVV. We staan open voor een alternatieve wijze van samenwerken, zoals een raadsbreed-akkoord. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren opgesteld als een constructieve partner, binnen- en buiten de coalitie. Voor GroenLinks staat voorop dat de stad er beter en groener op wordt.’ 

De fractie heeft, in overleg met het bestuur, een aantal doelen geformuleerd als het gaat om de formatiegesprekken. Belangrijk hierbij zijn het snel bouwen van extra betaalbare woningen, inzet op de energietransitie, versterken van de zorg en het maatschappelijk werk in de wijk. We staan natuurlijk altijd open voor goede suggesties van GroenLinksers.