Doorslaggevend voor onze zorgen is dat het niet reageren van bewoners is geteld als steun voor de kap. Tijdens de discussie afgelopen donderdag heeft GroenLinks gezegd dat het Bomenkader ook een afspraak is met de gemeente en zelfs met de hele stad. Daarin is op verzoek van GroenLinks beslispunt 1 van Raadsvoorstel 2017-07 aangevuld tot:

“Hoe dichter bij de woonomgeving hoe meer invloed de bewoners hebben. Voor woonstraten geldt dat bewoners in staat worden gesteld om mee te bepalen. Voorwaarde daarbij is dat de bestaande groenstructuur naar alle redelijkheid wordt behouden, zodat de samenhang en het groene karakter van de wijk niet wordt verstoord.”

Dat weegt voor GL zwaarder dan de uitslag van latere enquêtes en GroenLinks zal daarom tegen het voorstel stemmen om "in afwijking van het Bomenkader de bomen aan de J. Duikerstraat conform afspraak met de bewoners te vervangen” zodat de bomen behouden kunnen blijven.

- Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere