Begin 2020 zijn we begonnen met het bespreken van het collegevoorstel met betrekking tot de doorontwikkeling van de wijkteams. Deze doorontwikkeling moet de wijkteams klaar maken voor de toekomst. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de Almeerders die het hardste hulp nodig hebben, deze zorg makkelijk en dichtbij huis kunnen blijven vinden.

 

Nu lukt dat meestal goed, zo goed zelfs dat de wijkteams het werk eigenlijk niet aankunnen. Ze hebben het te druk, maar er is geen geld om in de teams te investeren. De oplossing zit daarom in het anders organiseren en anders gaan werken. Hoe we dat gaan doen zou beschreven staan in de plannen van het college voor de doorontwikkeling van de wijkteams. Zou beschreven staan, want wij vinden dat dit niet het geval is.

GroenLinks vindt dat er in de basis iets mis is. Aan de ene kant houden de teams namelijk dezelfde opdracht, dezelfde uitgangspunten en dezelfde doelen. Aan de andere kant is er minder geld beschikbaar, komen de teams op minder plekken te zitten, zijn er ontwikkelingen in het welzijnswerk en jeugdhulp die van invloed zijn op het werk van de team. Daarbij weten we dat er in de toekomst steeds meer beroep wordt gedaan op de teams. Dit alles vinden wij niet eerlijk naar de wijkteams en de Almeerders toe, omdat het huidige voorstel geen echte oplossingen biedt.

De plannen zijn gericht op 2020, maar concrete voorstellen ontbreken. Ook missen we een blik op de toekomst. Hoe gaan de wijkteams de komende jaren, gelet op de ontwikkelingen in de stad, zich verder ontwikkelen en wat is daarvoor nodig? Om een antwoord op deze vragen te krijgen heeft GroenLinks een aantal voorstellen gedaan die we donderdag 6 februari 2020 bespreken in de raad. We hopen daarmee de wijkteams in de stad echt klaar te maken voor de toekomst.

Wij houden u op de hoogte!

- Esther Hagelaar, gemeenteraadslid GroenLinks Almere

Esther Hagelaar over de wijkzorg in Almere Afspelen op YouTube