Waarom een museum in Almere?

GroenLinks Almere zet zich al lange tijd in voor een museum in Almere. Hiervoor zijn drie redenen: het belang van kunst en cultuur, de noodzaak van een structurele uitbreiding van het kunst en cultuuraanbod en de wensen van Almeerders. 

Kunst en cultuur is een belangrijk goed wat GroenLinks graag meer wil ontwikkelen.  Kunst verbindt, inspireert, onderwijst en zet ons aan het denken. Het is de hoeksteen van onze samenleving en verdient het om te blijven groeien en bloeien in onze stad.

Almere is daarnaast ook een nieuwe en sterk groeiende stad die snakt naar een structurele uitbreiding van het kunst en cultuuraanbod. We groeien in de komende jaren naar de vijfde grootste stad van Nederland, en onze kunst en cultuursector moet hierbij meegroeien. Een museum kan namelijk de aantrekkelijkheid van de stad niet alleen voor de bestaande inwoners bevorderen, maar ook voor nieuwe inwoners. 

Als laatste missen Almeerders zelf ook een museale voorziening in de stad. In het voorbereidende onderzoek voor kunstmuseum M. gaven Almeerders daarom ook aan dat zij graag een museum in hun eigen stad zouden willen zien. Onze inwoners moeten momenteel naar Amsterdam of Utrecht reizen voor museumbezoek, omdat onze stad dit simpelweg nog niet kan aanbieden.  

Maar wat is dan het voorstel voor kunstmuseum M.?

Vlak voor het einde van 2022 heeft het college een eerste voorstel gedeeld over het kunstmuseum M. In dit voorstel wordt een eerste kijk gegeven in de plannen voor het museum. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het gebruik van immersieve kunst; een kunstvorm waar je in een kunstwereld stapt en de kunst met al je zintuigen ervaart. Daarnaast komt er ook een focus op landschapskunst en worden er publieke ruimtes aan het museum toegevoegd. 

Naast deze concepten worden er ook een eerste schattingen gemaakt over de investeringen die nodig zullen zijn voor het ontwikkelen van het museum. Het is in ieder geval al duidelijk dat het gaat om een initiële investering voor de bouw en een jaarlijks investering om het museum te laten opereren. Het is nu aan het college en de stichting om passende partners en sponsoren die vinden die het museum kunnen steunen. 

Hoe nu verder?

De eerste versie van het voorstel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt met een second opinion, een financiële uitwerking en een draagvlakonderzoek onder Almeerders. Zodra al deze elementen zijn samengevoegd gaan we in de raad bespreken of dit volledige voorstel akkoord is en of wij het kunstmuseum M. gaan realiseren. 

Hoewel GroenLinks Almere dus graag een nieuw museum ziet vinden ook wij het vanzelfsprekend van groot belang dat het uiteindelijke voorstel passend is bij de behoeftes van de stad. Wij kijken er daarom ook naar uit om het volledige plaatje te bespreken en samen met de raad en Almeerders te kijken hoe we verder gaan.