Vorige week legde het college haar plan voor aan de raad over de ontwikkeling van een campus in het centrum van Almere Stad. Volgens het plan zullen er op de plek waar nu het Festivalplein en twee parkeergarages staan minstens 1.000 nieuwe studentenwoningen worden gebouwd, en zal Windesheim een nieuwe onderwijslocatie krijgen op de plek waar nu de Voetnoot is. De huidige parkeerplaatsen zullen worden vervangen door een ondergrondse parkeergarage.

GroenLinks ziet de bouw van een campus als goed voor Almere: Wij vinden het goed dat er woningen komen voor studenten uit Almere, maar zeker ook dat er studenten van buiten hierheen komen: dit verrijkt de stad. Bovendien past een campus prima in dit gebied en zijn wij blij dat er in dit deel van de stad iets moois wordt gerealiseerd. In onze ogen moet een campus op deze locatie inclusief zijn en bereikbaar voor mensen uit de binnenstad.

Ondanks onze sympathie voor de plannen van de gemeente hadden wij echter graag gezien dat deze iets beter waren uitgewerkt voordat ze aan de raad waren voorgelegd. Het raadsvoorstel is met grote snelheid geschreven om in aanmerking te komen voor geld van het Rijk (Woningbouwimpuls, die helaas niet is gehonoreerd), maar toch. We hadden hier al een amendement voor klaar. GroenLinks maakt zich met name zorgen over het verdwijnen van broedplaatsen uit het centrum, waaronder de Voetnoot. Als het college zich hier eerder om had bekommerd hadden de huurders van dit pand een alternatief in het centrum kunnen hebben, in plaats van nu in Almere Buiten. GroenLinks vindt het belangrijk dat er niet alleen culturele broedplaatsen in Haven en Buiten zijn, maar juist ook in het centrum. Het zorgt voor reuring, werkgelegenheid en ontmoeting. Er zijn verschillende locaties in het centrum die leeg staan of leeg komen en daarvoor ook geschikt zouden zijn.

Daarnaast verbaast het ons dat er alleen voor DUWO wordt gekozen voor de ontwikkeling van studentenwoningen. Zij zijn goed in beheer en exploitatie, maar zijn geen projectontwikkelaar die woningen bouwt. Waarom is niet gekozen voor het openstellen van de plannen voor een aanbestedingstraject met meerdere ontwikkelaars? Wij hebben meerdere projectontwikkelaars gesproken die ook studentenwoningen kunnen bouwen. In antwoord op onze vragen heeft de wethouder aangegeven wel te zullen tenderen. Dat is mooi.

De wethouder zal naar aanleiding van onze opmerkingen en die van andere partijen met een nieuw raadsvoorstel komen, dat meer duidelijk maakt waarmee we nu mee akkoord gaan (uitgangspunten en locatie) en waarover we op een later moment nog gaan besluiten (Ontwikkelplan en Grondexploitatie).

- Willy-Anne van der Heijden, raadslid GroenLinks Almere