Uit het artikel "Café op 2 overvallen door bouwplannen: ‘Dit doet pijn" van Almere Deze Week van 17 Juli komt een beeld naar voren dat er bij het maken van afspraken tussen de Gemeente, Windesheim en het Huurderscollectief onvoldoende gecommuniceerd is met de huurders van de Voetnoot. Wij maken ons zorgen over de zorgvuldigheid van het proces en het mogelijke verlies van de waarde die de culturele broedplaats voor de stad heeft. GroenLinks Almere is van mening dat broedplaatsen belangrijke plekken zijn waar reuring, creativiteit en werkgelegenheid plaatsvinden, en dat deze zeker ook in het stadscentrum een plek moeten krijgen. Ze vormen een belangrijke voorziening van onze stad.

Wij zouden van het college dan ook het volgende willen weten:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in Almere Deze Week van 17 Juli 2020 over de bouwplannen bij gebouw ‘De Voetnoot’ en de verrassing die dit betekende voor huurders?
  2. Herkent het college het in dit artikel geschetste beeld dat huurders onvoldoende geïnformeerd zijn over afspraken die betrekking op hen hebben?
  3. Is het college het eens met GroenLinks dat het voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is dat alle betrokken partijen voldoende geïnformeerd zijn over de voortgang van het proces?
  4. Is het college met GroenLinks van mening dat een culturele broedplaats een grote meerwaarde vertegenwoordigt voor Almere?
  5. Vindt het college net als GroenLinks dat er ruimte moet zijn in het centrum van Almere voor een culturele broedplaats en ondernemers in de cultuursector?
  6. Op welke wijze faciliteert de gemeente Almere het behoud van de waarde van de culturele broedplaats die ontstaan is in de Voetnoot?

- Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere