Het eerste hoofdpunt is het mogelijk maken van gezonde en duurzame mobiliteit. Dit betekent in de praktijk dat er meer wordt ingezet op het verbeteren van fiets- en voetpaden, een actieplan tegen geluidsoverlast, het voorkomen van onnodig reizen en het aanmoedigen van elektrisch rijden.

In de stad hebben we de afgelopen jaren veel klachten gehoord over geluidsoverlast. Als bewoner van het centrum kan ik hier persoonlijk over meepraten. Het lijkt misschien een minder groots onderwerp dan de transitie naar elektrisch rijden, of het verbouwen van de treinstations, maar voor veel inwoners van Almere betekent een rustige woonomgeving, zonder plotselinge luide knallen of optrekkende motoren, het verschil tussen een aangenaam en een verstoord leven.

Een visie op mobiliteit vraagt om letterlijk te kijken naar het grotere plaatje, één waarom de verkeersstromen van binnen en buiten Almere in zicht komen. De verbinding met Utrecht en Amsterdam moet verbeterd worden, maar het is vooral belangrijk dat het voor mensen mogelijk is om naar hun werk en studie te komen, zonder de auto in te hoeven stappen. De beste filebestrijding is zorgen dat het mogelijk is om op de fiets of met het OV naar je bestemming te kunnen komen, niet het aanleggen van de zoveelste verbreding van snelwegen, zoals de A6.

Gelukkig komen al deze elementen terug in de visie. Het is jammer dat er tegelijk in de visie wordt aangekaart dat geld schaars is en dat er keuzes gemaakt moeten worden in welke infrastructuur geïnvesteerd kan worden. De komende jaren zal hier nog menig woord over gewisseld worden, maar aan een helder beeld waar we met zijn allen naar toe willen, zal het niet ontbreken.

- Jaap Steenkamer, raadslid GroenLinks Almere