Met de campagne probeert de gemeente Almeerders ervan bewust te maken dat ze beter geen geld kunnen geven aan mensen die bedelen. Vooral in het stadscentrum veroorzaken bedelaars soms overlast. Terecht dat de gemeente hier aandacht aan schenkt maar de huidige campagne mist echter alle nuance en menselijke maat en geeft bovendien amper echte tips. 

Volgens GroenLinks staat voorop dat ook mensen die bedelen vooral een medemens zijn. Iemand met een verhaal, iemand die hulp nodig heeft. Mensen die bedelen en hun geld direct aan hun verslaving uitgeven, zijn inderdaad niet geholpen met geld, maar zeker ook niet met boze blikken en verwensingen. Mensen die bedelen zijn wel geholpen met een glimlach, een praatje. Oprechte aandacht, de vraag of ze iets uit de winkel nodig hebben en informatie over waar ze hulp kunnen krijgen.

Dat nu juist de gemeente, een van de instanties waar ze hulp kunnen krijgen, alle mensen die bedelen op deze manier wegzet als ‘uitkeringstrekkers’ vinden we onacceptabel.
Want ja, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners. Maar dat geldt voor de bedelaars net zo goed als voor de bezoekers van het stadscentrum. Deze campagne lijkt echter de meest kwetsbare bewoners alleen maar verder in het verdomhoekje te stoppen, in plaats van hen echt te helpen.