GroenLinks Almere ziet dat de Floriade in het licht van de Coronacrisis met nieuwe uitdagingen wordt geconfronteerd, en heeft om die reden dan ook besloten om een nieuw onderzoek te steunen naar hoe de gemeente nu het beste met het evenement om kan gaan.

Het coronavirus zet ons hele leven op zijn kop. Als je geen beroep hebt als zorgverlener, politieagent, etc. moet je vooral binnen blijven. Hooguit voor een boodschapje mag je alleen naar buiten, op een gepaste afstand van minimaal 1,5 meter. Ook je leven als raadslid wordt omgegooid: werkbezoeken kunnen even niet meer en lijfelijk aanwezig zijn bij vergaderingen ook niet. Daarvoor in de plaats bellen en skypen we wat af. Het vervangt echter niet het werk wat je altijd deed en de contacten die je had. En dat terwijl er zoveel belangrijke onderwerpen te bespreken zijn.  We zijn daarom blij dat er nu mogelijkheden komen voor digitale raadsvergaderingen, waarbij wettelijk ook is geregeld dat we digitaal kunnen stemmen. Dan kunnen we weer ‘gewoon’ vergaderen.

Vooruitlopend hierop hebben we al een aantal overleggen digitaal gehad. Zoals over de Floriade bijvoorbeeld. Het coronavirus laat ook hier zijn sporen na. Recent gaven Dubai en Qatar aan hun Floriade te willen verschuiven naar maart 2022, vlakbij het moment dat ook de Floriade in Almere moet plaatsvinden. Dat wringt en het betekent dat we echt moeten nadenken over de consequenties voor onze eigen Nederlandse Floriade. Als fractievoorzitters hebben we in beslotenheid over de Floriade gesproken, met als resultaat dat Harry van Dorenmalen als verkenner is aangesteld om een aantal scenario’s te onderzoeken. Een goed plan, maar voordat deze man aan de Almeerders en de pers kon worden voorgesteld, buitelde iedereen al over elkaar heen met zijn mening over de uitkomst van het onderzoek. Ook enkele fractievoorzitters. Het ene moment vergader je nog in beslotenheid over hoe de opdracht voor drie scenario’s moet gaan luiden, het andere moment vind je blijkbaar dat geheimhouding niet voor jou geldt en slinger je de wereld in dat de Floriade moet stoppen. Niet sjiek. En hoe kom je als raad over?

Als GroenLinks wachten wij gewoon het onderzoek van de bestuurlijke verkenner af. We hebben er vertrouwen in dat hij dit op een goede en zorgvuldige manier zal doen. Pas dan zullen we ons oordeel geven. En niet eerder.

Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere