Gelukkig biedt zo’n systeem ook meer opties voor het verbeteren van het scheidingsresultaat. Dit is goedkoper voor de Almeerse bewoner en beter voor het milieu. Ik denk niet dat onze voorstellen het zullen halen, maar dan weet u in ieder geval dat er een keuze was, en dat GroenLinks zich heeft ingezet voor de groene keuze. 

Bij het werk als raadslid in Almere komen sommige discussies vaak terug. Sommige discussies zijn zo fundamenteel dat dit te verwachten valt. Zo komt de discussie over het percentage sociale huurwoningen in een wijk vaak terug. Ook de discussie over de juiste parkeernorm blijft actueel. De keuze voor een afvalsysteem zou slechts eens in een lange tijd voor moeten komen. Het gesprek in de raad van Almere hierover duurt echter al zeven jaar. In 2016 werd gestart met onderzoeken welke stappen zouden kunnen leiden tot een beter afvalsysteem. 

GroenLinks heeft zich in de discussie over het nieuwe afvalsysteem altijd laten leiden door de uitgangspunten die verbonden zijn aan de basis van de partij. Het nieuwe afvalsysteem moet leiden tot minder verspilling van grondstoffen, betere resultaten opleveren voor het milieu. De dienstverlening aan bewoners moet goed zijn en het moet betaalbaar blijven. In de vorige coalitieperiode zijn deze uitgangspunten ook afgesproken. Groot was indertijd dan ook de frustratie toen een aantal politieke partijen besloten terug te komen op hun woord. 

Een groep actieve bewoners heeft hun eigen visie op de werkelijkheid en een wens dat Almere overgaat op nascheiding. De bewonersgroep heeft een proef gestart in de Filmwijk waarbij zij gezamenlijk met de gemeente een systeem van nascheiding uitproberen. Het verschil met het huidige systeem van bronscheiding is dat bij nascheiding bewoners geen plastic, metaal en drinkpakken (PMD) sorteren. Dit afval wordt dan achteraf door een apart bedrijf uit het afval gehaald.  De bewoners claimen dat dit goedkoper en effectiever kan dan wanneer inwoners van de stad dit zelf doen. Hierover verschillen de inzichten met onderzoekers en ambtenaren die hier geen bewijs voor gevonden hebben. De discussie is technisch nog veel complexer, maar het lijkt me niet nuttig om hier verder op in te gaan in deze tekst.

Voor GroenLinks staat voorop dat de resultaten voor het milieu en de inwoners van Almere zo goed mogelijk zijn. Hierbij willen we de keuze zoveel mogelijk baseren op feiten en zo min mogelijk op aannames. Omdat de meeste bewijzen voor een duurzaam en betaalbaar afvalsysteem wijzen op een keuze voor bronscheiding, komen we tot de conclusie dat de keuze voor nascheiding de verkeerde is. Aan de voorwaarden die we bij ons besluit in 2021 gesteld hebben wordt niet voldaan. Gezien de andere partijen indertijd ook onder deze voorwaarden akkoord zijn gegaan met het voorstel zou je verwachten dat er een brede steun zou zijn voor het alsnog blijven bij bronscheiding. Dit zal echter niet zo zijn.

De groep van actieve bewoners die zich heeft verenigd rond de wens van nascheiding van PMD heeft veel steun in de raad. Ook willen de fracties die zich in 2021 achter het voorstel geschaard hebben niet terugkomen op hun positie. Deze koppigheid zorgt ervoor dat zij ook niet willen erkennen dat de belofte van een goedkoper en beter systeem geen werkelijkheid zijn geworden. Hierbij maak ik me zorgen dat dit, opnieuw, zal leiden tot het in twijfel trekken van de door de ambtenaren gepresenteerde feiten. Dit alles om te maskeren dat er twee jaar geleden een fout is gemaakt die gerepareerd zou moeten worden.