Profielschets

We verwachten van een wethouderskandidaat dat de kandidaat lid is van GroenLinks en zich verbonden voelt aan de partijorganisatie, of affiniteit heeft met het  gedachtegoed van GroenLinks en bereid is te investeren in de relatie met de partij.
GroenLinks Almere geeft daarbij de voorkeur aan diversiteit in alle verschijningsvormen.

Een GroenLinks wethouder:

 • Heeft aantoonbaar bestuurlijke ervaring en leidinggevende capaciteiten, bijvoorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Heeft politieke ervaring en visie en weet dit strategisch in te zetten;
 • Heeft aantoonbaar inhoudelijke deskundigheid of werkervaring op een beleidsterrein dat rechtstreeks gekoppeld is aan een van de drie belangrijkste kernwaarden van GroenLinks: duurzaam, sociaal, inclusief;
 • Heeft sterke communicatieve vaardigheden;
 • Onderschrijft het verkiezingsprogramma van GroenLinks Almere;
 • Is in staat herkenbare doelen te stellen, resultaten te bereiken en heeft het talent om die resultaten om te zetten in aansprekende verhalen naar buiten toe;
 • Is tijdens het wethouderschap woonachtig in Almere;
 • Ervaring met de Almeerse gemeentepolitiek is een pre.

Competentievereisten:

 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Politiek-strategisch inzicht, onderhandelvaardigheden en politieke (organisatie)sensitiviteit
 • Samenbindend vermogen

Tijdspad en procedure

Op maandag 1 april 2024 is de vacature gepubliceerd op de website van GroenLinks Almere (een week eerder lukte dat niet vanwege een storing). Vanaf dat moment kunnen kandidaten zich tot en met vrijdag 5 april 2024, 23.59 uur melden met een motivatiebrief, cv en ingevuld integriteits- en bewilligingsformulier (zie hieronder: bijlagen voor kandidaten) bij de voordrachtscommissie via het volgende e-mailadres: bestuuralmere@groenlinks.nl

Daarna zal het proces als volgt verlopen:

 • De gespreksrondes vinden plaats in de periode 8 tot en met 19 april 2024: de eerste gespreksronde in de week van 8 april, de tweede gespreksronde in de week van 15 april.
 • De commissie nodigt na toetsing aan de profielen (een selectie van) kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek. Indien nodig volgt een tweede gesprek.
 • Alle kandidaten worden door de commissie onderzocht op integriteit. Handvat voor het gesprek daarover is het Integriteitsprotocol en de verklaring. Alle kandidaten zijn verplicht het Bewilligingsformulier te ondertekenen. Het innemen van dit formulier gebeurt door de commissie. Het Bewilligingsformulier moet ondertekend zijn voordat de voordracht bekend wordt gemaakt.
 • Daarnaast wordt als onderdeel van de integriteitscheck onderzocht bij alle kandidaten, die worden uitgenodigd en die eerder afdrachtplichtig waren, of ze geen betalingsachterstand hebben vóór het eerste gesprek. De commissie onderzoekt dit vóór een eerste gesprek.
 • Uiterlijk eind april 2024 komt de commissie met een vertrouwelijke adviesvoordracht die aan de fractie wordt meegegeven. Alle kandidaten worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • Een definitief besluit over de voordracht van een GroenLinks-wethouder wordt genomen door de gemeenteraadsfractie. Dit vindt pas plaats bij deelname van GroenLinks aan een nieuw college van B&W.

Voordracht commissie

De voordrachtscommissie bestaat uit vijf leden: twee fractieleden van GroenLinks Almere, twee externe GroenLinks-leden en een bestuurslid van GroenLinks Almere. De commissie is verantwoordelijk voor de scouting van kandidaten. Verslagleggen
van de gesprekken gebeurt op een vertrouwelijke manier. De commissie overhandigt uiteindelijk de volgende documenten aan de fractie:

 • Per kandidaat het getekende integriteitsformulier en – verklaring (indien een of meer kandidaten worden voorgedragen als wethouder)
 • Een algemene, schriftelijke verantwoording over het proces van de kandidatencommissie voor de algemene ledenvergadering