Geluidsoverlast door verkeer op de weg en het spoor wil GroenLinks tegengaan met geluidsarm asfalt, het slim ontwerpen van de wegen, toepassen van geluidsschermen en natuurlijk door fietsgebruik te stimuleren. Het is tijd dat er schonere, stillere én betaalbaarder vervoermiddelen geproduceerd worden.

GroenLinks was, is en zal kritisch blijven op de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad. Uitbreiding van vliegveld Lelystad zal beduidend meer vliegbewegingen boven Almere met zich mee brengen en daarmee meer geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Om diverse redenen, waaronder niet in de laatste plaats de negatieve gevolgen voor het milieu, is GroenLinks steeds tegen de uitbreiding van het vliegveld geweest.

GroenLinks is een voorstander van evenementen in de stad. Ze horen bij een grote stad en zijn uiting van cultuur. Er komen echter behoorlijk wat klachten van mensen die geluidsoverlast ervaren van de evenementen. De gemeente moet daarom wel kritisch blijven kijken naar de hoeveelheid evenementen, de locaties en het geluidsniveau.

GroenLinks wil geen algeheel verbod op vuurwerk, maar wil wel dat het gecontroleerd plaatsvindt: door de gemeente afgestoken op een beperkt aantal plekken. Vuurwerk leidt elk jaar tot overlast, verwondingen, ademhalings- en andere gezondheidsproblemen. Die overlast zorgt voor hoge kosten. De rest van de stad blijft op deze manier vuurwerkvrij. Bij de politie zal worden aangedrongen op consequente handhaving.

In Almere zijn nauwelijks plekken waar het echt donker is. Overal is verlichting: in de kassengebieden, in de stad, in alle wijken, in bossen, etc. GroenLinks pleit ervoor dat de nachten donker zijn. Nachtelijke verlichting heeft een sterk verstorend effect op de natuur. En bovendien kost al deze verlichting veel elektriciteit. GroenLinks wil het teveel aan licht beperken en pleit voor het soort oplossingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van straatlantarens die niet de hele omgeving verlichten en de dynamische straatlantaarns, die aangaan zodra er iemand nadert en uitgaan als deze persoon is gepasseerd. Het verlichten van gebouwen voor de sier vindt GroenLinks nergens voor nodig. De oranje verlichte hemel boven het kassengebied in Almere-Buiten ziet GroenLinks ook graag donker worden. Van donkere nachten is echter nog geen sprake en GroenLinks blijft nauwlettend de ontwikkelingen op dat gebied volgen.

  • GroenLinks wil de mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van milieuzones voor sterk vervuilend verkeer
  • GroenLinks is tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad
  • GroenLinks wil vanwege geluidsoverlast kritisch kijken naar de hoeveelheid evenementen, de locaties en de hoeveelheid geluid
  • GroenLinks is voor gecontroleerd vuurwerk afsteken tijdens Oud & Nieuw
  • GroenLinks wil de nachten donkerder maken door minder of slimmer gebruik te maken van straatverlichting
  • GroenLinks wil zwerfafval tegengaan en stimuleren dat bewoners hun leefomgeving schoonhouden en niet beschadigen