Almere streeft ernaar om voorop te lopen bij het realiseren van hernieuwbare energiebronnen. Almere heeft als doelstelling om in 2022 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel energie opwekken uit hernieuwbare bronnen als dat alle Almeerse huishouden en bedrijven verbruiken.

GroenLinks is blij met deze doelstelling, maar ziet tegelijkertijd dat het tempo waarmee we nu naar een duurzame energievoorziening gaan daarvoor onvoldoende is. De gemeente stimuleert al op verschillende manieren de aanleg van zonnepanelen en windmolens en energiebesparende maatregelen, zoals isolatie van bestaande woningen. Ook is de gemeente als eigenaar van gebouwen bezig om haar energieverbruik te verduurzamen. GroenLinks staat achter deze maatregelen, maar is van mening dat het tempo waarin de verduurzaming nu plaatsvindt een tandje hoger mag.

Daarnaast is het volgens GroenLinks tijd om verder te kijken dan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Om de energie van zonnepanelen en windmolens optimaal te benutten, zullen we moeten kijken naar oplossingen zoals een intelligent stroomnet. Ook bekend als ‘smart grid’ Daarbij gaat het erom dat apparaten stroom verbruiken op het moment dat het aanbod hoog is. De gemeente kan deze technologische ontwikkeling stimuleren in samenwerking met energieleveranciers.

GroenLinks is een voorstander van lokale energiecoöperaties.

De gemeente Almere heeft besloten dat er geen nieuwe woningen met gasaansluitingen komen in Almere. Dit in aanloop naar het verduurzamen van de elektriciteitsproductie. GroenLinks staat achter dit beleid.

Het zou goed zijn als bij het ontwerp van nieuwe wijken rekening wordt gehouden met het gebruik van zonne-energie. Door woningen op het zuiden te oriënteren kan de opbrengst van zonnepanelen geoptimaliseerd worden en ook gebruik worden gemaakt van invallend zonlicht, met name in de winter.

  • GroenLinks wil een versnelling in het tempo waarmee de gemeente Almere ontwikkelingen op het gebied van energie stimuleert
  • GroenLinks wil onderzoek naar verdere energiebesparing en duurzame energieoplossingen, zoals een intelligent stroomnet en dynamische verlichting