GroenLinks is dan ook blij met de ‘combinatiefuncties’ zoals die al door de gemeente Almere wordt omarmd. Het idee van combinatiefuncties is dat onderwijs, sport en cultuur gecombineerd worden in zogenaamde ‘brede scholen’. Typisch voor combinatiefuncties zijn de zogenaamde combinatiefunctionarissen, die in dienst zijn van een school, sportvereniging of culturele instelling. Daarnaast kent Almere nog buurtsportcoaches, die vergelijkbaar werk doen als de combinatiefunctionarissen, maar die hun aandacht richten op activiteiten binnen een wijk. Voor meer informatie, kijk op www.combinatiefuncties.nl.

De website van het sportbedrijf Almere heeft meer informatie over de Almeerse situatie. Zij verbinden de school met buitenschoolse activiteiten. GroenLinks onderkent dat dit principe breder kan worden uitgerold. Het kan samen met vergroening en de uitnodigende openbare ruimte een grote impuls geven aan scholen en wijken die dit nodig hebben.

De gemeente, vinden wij, moet vooral bij achterstandswijken hierin de regie nemen. In Almere kennen we op dit moment twaalf brede scholen. Zie voor meer informatie over brede scholen de website van de schoor. Brede scholen staan nu nog vooral in de nieuwere wijken.

GroenLinks is voorstander van kleinere klassen in het onderwijs, zodat leraren meer aandacht hebben voor de individuele leerling. Hiermee stijgt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar verbetert ook het werkplezier voor de leraar. De gemeente speelt een rol in het onderwijs o.a. als eigenaar en verhuurder van de schoolgebouwen. GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente Almere in deze rol scholen voldoende ruimte biedt voor goed onderwijs.

Vroegtijdig schoolverlaten is funest voor iemands kansen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Bij schoolverzuim of ‘thuis zitten’ wordt gekeken welke problemen er spelen. Een goede samenwerking tussen school, leerplichtambtenaar en jeugdzorg is van groot belang.

In sommige gevallen kan een speciale stage- of leerplaats nuttig zijn voor vroegtijdige schoolverlaters. De gemeente kan hierover afspraken maken met het plaatselijke bedrijfsleven.

Het aanbod van het onderwijs en de behoefte van het bedrijfsleven moeten regionaal goed op elkaar aansluiten. De gemeente Almere speelt hierin een verbindende rol. GroenLinks is tevreden met de manier waarop dit gebeurt en ziet het graag zo doorgaan.

  • GroenLinks is voor autovrije zones rond schoolgebouwen
  • GroenLinks wil dat de brede schoolaanpak uitgerold wordt naar andere wijken waar kinderen weinig kansen hebben