Een carrière heb ik nooit uitgestippeld, maar ik heb wel altijd geweten dat ik wil bijdragen aan een duurzame samenleving, met een gezonde leefomgeving waarin iedereen kan meedoen. Ik heb gewerkt bij de overheid en bij culturele organisaties. Onlangs ben ik gestart als directeur bij Landschapsbeheer Flevoland. Sinds 1997 woon ik met mijn gezin in Almere. Als bestuurslid ben ik actief (geweest) bij verschillende Almeerse instellingen (Die Blechtrommel, Suburbia, Humanitas, 2Turven Hoog). Na jarenlang gestemd te hebben op GL, besloot ik na de afgelopen landelijke verkiezingen actief lid te worden. Graag lever ik mijn bijdrage aan de missie van GL en het vergroten van de beweging: meer leden, meer stemmen.