Ik heb lang als adviseur en trainer in de cultuureducatie en het onderwijs gewerkt. Op dit moment geef ik trainingen voor vrijwilligers en bewonersorganisaties en spel- taalcursussen voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. Ik vind het belangrijk dat we als bestuur politiek, leden en geinteresseerden bij elkaar brengen en met elkaar samen een actieve club vormen die de belangrijkste waarden van GroenLinks uitdraagt: eerlijk, duurzaam, zorgzaam en verbindend.