Na een lange carrière met diverse bestuursfuncties in Amsterdam, voelde een aanbod om in Almere wethouder van Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing te worden als een cadeautje. Ik vind het superleuk dat ik weer mag besturen. Ik hou van de combinatie van contact met de burgers en je inzetten om het beter te doen binnen een gemeente. Ik werk graag in de grootstedelijke randstad. De metropool Amsterdam, een multiculturele, stedelijke omgeving, dat is wat ik snap en waar ik tot mijn recht kan komen.

  • Regie Almere 2.0
  • Bestuurlijke verbetering
  • Duurzame ontwikkelingen
  • Innovatie
  • Omgevingswet en Omgevingsvisie
  • Dierenwelzijn
  • Wonen