Wat gebeurt er dan met ons GFT-afval?

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. 

 

 Steeds meer inwoners in Almere scheiden hun afval, waardoor er steeds minder restafval komt. GroenLinks wilde wel eens zien wat er nu eigenlijk met het GFT-afval gebeurt en daarom bracht fractie-assistent Joske Galiart maandag 6 februari jl. samen met twee ambtenaren van de Stadsreiniging, een bezoek aan Orgaworld Biocel in Lelystad, waar ons GFT afval wordt verwerkt.

Daar kregen wij een uitgebreide rondleiding door directeur Klaas van den Berg. Hoewel zijn uitleg was aangepast aan mijn lekenniveau, kwam er toch duizelingwekkend veel technische informatie op me af, en ik was onder de indruk van het hele proces en de wijze waarop het proces wordt gemonitord. Tip: Kijk ook eens naar de video die nog niet zo lang geleden is gemaakt voor Lelystad https://play.minoto-video.com/23975/49vDReoe7Qw8.

Maar goed. Wat gebeurt er dan met ons GFT-afval?

De Biocel-fabriek van Orgaworld vergist de meest uiteenlopende, sterk wisselende organische afvalstromen zonder veel voor- en nabewerking, mede dankzij een speciale, ‘droge’ anaerobe vergistingsinstallatie die uitzonderlijk goede (milieu)prestaties levert en die al meer dan 20 jaar zonder problemen ‘draait.’ Het GFT-afval wordt na een minimale voorbewerking vergist in een speciale luchtdichte reactor, waarna het biomethaangas dat hierbij vrijkomt, gebruikt wordt voor de opwekking van energie en warmte. Zij produceren zo jaarlijks circa 4 miljoen kWh elektriciteit, genoeg om meer dan 1500 huizen van groene stroom te voorzien. Het overblijvende product wordt, samen met vers GFT-afval in een composteringstunnel tot compost verwerkt. Bij de Biocel-installatie in Lelystad staat ook een ‘ontpakkingslijn’ voor over-de-datum (on)verpakte  levensmiddelen. Deze worden uitgepakt en verkleind tot een verpompbare ‘supermarktmix’, die daarna via natte anaerobe vergisting in Orgaworld’s Greenmills-installatie kan worden verwerkt tot biogas en biologische meststoffen.

Bron: orgaworld.nl