Vuurwerkvermindering

Al heel wat jaren is GroenLinks Almere bezig om vuurwerk de wereld uit te helpen. Dat gaat moeizaam. Vuurwerk is in onze ogen vervuilend en verstorend voor dier en mens. Vervuilend omdat er veel stoffen in het milieu komen die daar niet thuishoren. Verstorend omdat mensen last hebben van harde, plotselinge knallen, huisdieren er angstig van worden en wilde dieren onnodig opgejaagd worden. Bovendien zorgt het jaarlijks voor ernstig letsel.  Voor vuurwerk geldt wat ons betreft: vrijheid stopt waar de vrijheid van anderen in het geding is.

Het totaal verbieden van vuurwerk is voorlopig nog een wensbeeld. We zullen het moeten doen met kleine stapjes. Al eerder zetten wij het onderwerp op de agenda met een voorstel tot verminderende maatregelen, een ronde tafel omdat de gemeenteraad meer info wilde, nogmaals een agendering, schriftelijke vragen en een motie om een onderzoek van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) te agenderen.

In 2017 deed de OVV op verzoek van de politie een onderzoek naar (illegaal) knalvuurwerk. Dit onderzoek kwam in november 2017 uit. In een motie vroeg GroenLinks het college dit te agenderen en met voorstellen te komen wat dit voor Almere zou kunnen betekenen. Het college gaf aan de reactie van de minister op dit onderzoek af te wachten. Deze reactie kwam begin juni 2018: er kwamen geen verboden ten aanzien van vuurwerk, gemeentes moesten zelf maar zin wat ze er mee deden. Eind juni stelde GroenLinks schriftelijke vragen waar de agendering bleef. En nu, in november 2018 ligt er eindelijk een voorstel.

Almere wil vrijwillige vuurwerkvrije zone’s instellen. De gemeente faciliteert bewoners als zij zoiets willen in hun straat of buurt met een toolkit, posters en flyers. En dat is het. In Enschede en Den Haag is al eerder met dergelijke maatregelen ge-experimenteerd en die zijn positief uitgevallen.

Wat vinden wij hier nu van? Om te beginnen: het is een hele kleine positieve stap op weg naar verdere maatregelen. Verder is het natuurlijk positief dat er sprake kan zijn van betrokken van bewoners en dat zij dit onderling zouden kunnen afspreken. Dat de gemeente enigszins ondersteund met de aanpak is ook positief. Maar hier zit ook gelijk het nadeel. Woon je toevallig in een buurt waar niemand hier iets voelt dan heb je pech. Voor handhaving komt ook geen ondersteuning.

Kortom: het is een allereerste kleine stap waar we niet tegen zijn. Maar we zijn nog lang niet waar we komen willen. Vandaar dat we ook wederom een motie zullen indienen waarin we vragen om een snelle evaluatie en verdere stappen voor 2019. En nu zullen we ook een tijdslimiet aan de reactie stellen voordat het weer november 2019 is.

Wordt vervolgd.

https://almere.notubiz.nl/document/6915855/1/14b_AV_Onderzoek_Veiligheid...

http://almeredezeweek.nl/nieuws/1482817-jessica-kips-groenlinks-strijdt-...