Zoals wij bij de bespreking van het Cultuurplan hebben aangegeven wil GroenLinks Almere het liefst Vis à Vis voor de stad wil behouden, en als het kan op dezelfde plek. Maar locatieonderzoek moest over de mogelijkheden meer duidelijkheid scheppen.

 

Dit locatieonderzoek wijst uit dat de huidige locatie de beste perspectieven heeft om Vis a Vis zijn culturele rol in Almere te laten spelen. Hoewel het onderzoek in onze ogen wat ongelijk is gedaan ten opzichte van de voorgestelde alternatieve locaties, kunnen wij de keuze van het College voor de huidige locatie onderschrijven. Volgens ons is hierbij de betekenis van Vis à Vis voor kunst en cultuur in Poort, onze stad, de regio en het land van belang. We sluiten uiteraard niet onze ogen voor het effect op de woningbouw in Poort en financiële gevolgen hiervan. Wat wij wel belangrijk vinden is dat er wel voldaan wordt aan de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gesloten omtrent sociale woningbouw, wat onze stad hard nodig hebben. Er moet echter naast woningbouw ook aandacht zijn voor maatschappelijke voorzieningen, zorg, recreatie en horeca in het gebied. Dit zorgt voor meer reuring en een gemengd milieu.   Graag gaan wij met het college in gesprek over hoe we dit alles op de lange termijn financieel kunnen opvangen. De culturele betekenis van Vis à Vis voor onze stad staat voor ons echter buiten kijf. We willen de theatergroep graag behouden voor Almere als boegbeeld van vernieuwing en pionieren. Zij belichaamt onze slogan "het kan in Almere".   - Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere