De Campagnecommissie is gezamenlijk verantwoordelijk voor verkiezingscampagne(s) van de afdeling. De commissie staat onder leiding van een campagneleider. De campagnecommissie stelt plannen op en voert ze uit, doet mee aan campagneactiviteiten, woont bijeenkomsten bij, stemt af met andere afdelingen in Flevoland en werft vrijwilligers. Binnen het campagneteam is er ook iemand verantwoordelijk voor de campagne via de social media.

Lees meer op onze vacature pagina