Speciale ALV over het landelijke verkiezingsprogramma

Het bestuur nodigt alle leden uit voor een speciale algemene ledenvergadering op dinsdag 4 oktober 2016, over het concept verkiezingprogramma voor de tweede kamer verkiezingen in 2017 en de behandeling van amendementen vanuit de afdeling Almere.

 Amendementen die u graag behandeld zou willen zien kunt u sturen naar bestuur@groenlinksalmere.nl . Op de ledenvergadering worden de ingebrachte amendementen gemotiveerd en na afloop ondertekend door degenen die ze willen ondersteunen.

Meer weten over hoe de amendementen moeten worden ingediend leest op de landelijke website van GroenLinks.

Tot op de vergadering zelf kunnen aanvullende amendementen worden ingebracht.

Datum: dinsdag 4 oktober 2016
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
plaats: Buurtcentrum ‘t Kardoes -  J.G. Suurhoffstraat 45 - 1314 NR Almere Stad centrum. 

We hopen jullie allen te mogen begroeten

Namens het bestuur,

Alfred Draijer
Voorzitter

Agenda:

1. Inleiding over het concept verkiezingsprogramma en het indienen van amendementen
2. Bespreken amendementen en toelichting op de achtergrond
3. Ondertekenen van amendementen die de aanwezigen willen steunen
4. Rondvraag
5. Afsluiting (22.00 uur)