Samen leven in Almere: uitsluiting of aansluiting?

Op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in de Reigers Inn organiseert GroenLinks Almere een bijeenkomst met als thema: Samen leven in Almere; uitsluiting of aansluiting?
 

Deze avond gaat over hoe je segregatie voorkomt en je juist ontmoeting faciliteert, hoe je ervoor zorgt dat mensen zich door de politiek vertegenwoordigd voelen en zich niet afsluiten.
We gaan met een aantal organisaties uit de stad in gesprek over hoe mensen in een multiculturele stad als Almere met elkaar omgaan?

De toegang is gratis en iedereen die geïnteresseerd is in deze bijeenkomst is van harte uitgenodigd.

 De organisaties/instanties en personen die met elkaar in gesprek gaan zijn:

  • Basisschool het Samenspel
  • Buurthuiskoepel de Schoor
  • Het Huis van de Vrede
  • Gemeente Almere
  • Woningbouwvereniging de Alliantie
  • Wijkagent
  • GroenLinks

Vanuit hun boeiende ervaring gaan zij met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over hoe je segregatie kunt tegengaan en aansluiting kunt stimuleren.

Waarom organiseren we dit?

GroenLinks staat voor inclusiviteit, maar hoe pak je dat aan in Almere?

In onze nieuwe stad heb je geen buurtwinkels, buurtcafe’s of koffietentjes waar je elkaar tegenkomt. Buurthuizen zijn er wel, maar daar komt niet iedereen. Blijft over het schoolplein, het sportveld, de straat. Maar op die plekken zie je juist tendenzen tot segregratie.

Veel mensen met een moslimachtergrond voelen zich niet meer welkom in dit land. Partijen als PVV en FvD ageren tegen de ‘islamisering van Nederland’ en voor het behoud van de Nederlandse identiteit en culturele waarden. Of beweren dat ras en intelligentie iets met elkaar te maken hebben.

“Bij een moslim denkt men tegenwoordig meteen aan een terrorist. Je hoort er niet bij. Terwijl wij hier zijn geboren. We moeten ons keer op keer bewijzen” citeert Fidan Ekiz een jonge Turkse vrouw. Zij pleit voor een verstandshuwelijk met de multiculturele samenleving: je hoeft niet dol op elkaar te zijn, maar je behandelt elkaar met respect. Debat en dialoog hebben prioriteit vanuit een gezamenlijk doel: een vrij en veilig Nederland.

Wat gebeurt er als mensen niet met elkaar in gesprek gaan en elkaar wantrouwen? Mensen zoeken herkenning en veiligheid, dat zoek je eerder bij je ‘eigen soort’. Zo lang dit maar niet leidt tot uitsluiting van ‘anderen’ op grond van vooroordelen of racisme. Mensen zijn vaak bang voor anderen, omdat zij misschien hun belangen aantasten zoals kansen op werk en een goede woning. Die angst valt vaak weg als mensen elkaar op een gelijkwaardige manier tegen komen. Als je elkaar tegenkomt praat je meer over de overeenkomsten dan de verschillen. De opvoeding van je kinderen, de zorg voor ouderen, hoe je het hoofd boven water houdt, je relatie, je gezondheid. Zo worden stereotype beelden over elkaar gemakkelijk ontzenuwd. Aansluiting bij anderen en niet uitgesloten worden is voor iedereen belangrijk, dat staat los van waar jezelf of je ouders ooit vandaan zijn gekomen. De PVV en aanverwante groepen hebben juist steun op plekken waar mensen vanuit verschillende bevolkingsgroepen elkaar niet (willen) tegenkomen.

Over deze zaken, hoe voorkom je segregatie en faciliteer je juist ontmoeting, hoe zorg je ervoor dat mensen zich door de politiek vertegenwoordigd voelen en zich niet afsluiten, gaat deze avond.