Rondje Weerwater

Veel Almeerders doen het regelmatig: een rondje Weerwater.

De aanloop naar het ‘Rondje Weerwater’ begon al in 2011. Vanaf die tijd inventariseerden bewoners en gemeente de mogelijkheden van de ontwikkeling van het Weerwater. Met als resultaat een ‘stalenwaaier’ waarin de ideeën van de inwoners zijn gebundeld. Kleine kanttekening bij deze vorm van inspraak is, dat inwoners van verschillende wijken ook konden meepraten over wat er in andere wijken zou moeten komen…

Met de komst van de Floriade kreeg de ontwikkeling van Centrum Weerwater een andere invulling. Met het Rondje Weerwater wordt het Weerwater het kloppende hart van Almere. Een verbinding tussen de verschillende stadsdelen.

De programmatische visie is in april 2017 tijdens een raadsbijeenkomst in het KAF, waar vele inwoners hun zegje konden doen, besproken. En deze visie is uiteindelijk door de raad vastgesteld.

Het college heeft toegezegd dat inwoners van de verschillende stadsdelen mee kunnen praten over de ontwikkeling van het Rondje Weerwater bij hun wijk. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad.

Voor GroenLinks was vooral duurzaamheid en groen van belang. Wij hebben dan ook een motie ingediend om gebruik te maken van de meest innovatieve verlichting. Ook hebben wij een motie ingediend om lichtvervuiling te voorkomen. De eerste motie is door de gemeenteraad aangenomen, de tweede niet.

GroenLinks zal de ontwikkelingen op de voet volgen.