Reactie op de ingezonden brief van C.M.J. Petter over insectenbeheer

C.M.J. Petter heeft de gemeente Almere aanbevelingen opgestuurd voor het insectenbeheer. Ik wil graag melden dat dit door de fractie van GroenLinks met enthousiasme is ontvangen. Recentelijk heeft onze partij een avond georganiseerd over bomen specifiek en groenbeheer in het algemeen. Tijdens deze thema-avond zijn enkele van de aanbevelingen ook ter sprake gekomen. Wij zijn ons zeker bewust van de toegevoegde waarde van een duurzaam beleid voor de biodiversiteit. Wij zien de brief van Petter dan ook als een aanscherping en aanvulling van onze eigen standpunten. GroenLinks zal dit waar mogelijk ook altijd in het achterhoofd houden als beheer van de stad en de natuur ter sprake komt in de gemeente politiek.

- Steven Vrouwenvelder
Fractieassistent