Actuele onderwerpen waterschap

WWN is opgericht met steun van de Natuur- en Milieuorganisaties in Flevoland. Water staat immers aan de basis van alle leven en wordt, ook in Flevoland, steeds schaarser. De onderwerpen die de komende jaren bij de waterschappen spelen zijn onder andere biodiversiteit, klimaataanpak, duurzaamheid en water en bodem sturend in de leefomgeving.  

 Meer informatie en aanmelden

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.waterwonenennatuur.nl. Je kunt ook contact opnemen met Paul Stortelder (06-54355370, paul.stortelder@outlook.com) of Jo Caris (06-11324197, jpt.caris@gmail.com)