Op naar de verkiezingen!

Almere is een stad om trots op te zijn. De pioniersmentaliteit van de Almeerders zorgt ervoor dat veel mogelijk is en grenzen worden verlegd, het vele groen zorgt voor een gezonde en fijne leefomgeving, en de inrichting van de stad met haar gescheiden verkeersbanen voor fietsen, bussen en auto’s maakt Almere ook een veilige stad. Maar het kan nog beter. GroenLinks staat voor verandering. Voor een duurzaam, sociaal en open Almere.

Wij zijn teleurgesteld dat het onze stad, ondanks de vele stappen die zijn gezet, niet gaat lukken om in 2022 volledig energieneutraal te zijn. Daarom wil GroenLinks dat er haast wordt gemaakt met maatregelen om Almere nog duurzamer te maken: maatregelen voor een betere inrichting van de openbare ruimte, voor energieneutraal bouwen en voor schoon vervoer. Maatregelen om van Almere een circulaire economie te maken.

Daarnaast wil GroenLinks een samenleving waarin iedereen een kans heeft op een zinvol, gezond en prettig leven. Een samenleving waarin iedereen een kans heeft op passend werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woonruimte, en waarin iedereen toegang heeft tot het onderwijs en de zorg die men nodig heeft.

GroenLinks vindt dat vluchtelingen welkom zijn in Almere, en dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Wij willen blijven werken aan een open, tolerante en kleurrijke gemeente. In zo’n gemeente is een levendige culturele sector natuurlijk onmisbaar. Cultuur zorgt voor verrijking , bewerkstelligt persoonlijke ontplooiing en brengt mensen in contact met elkaar. Tenslotte hechten wij in een open stad ook waarde aan burgerparticipatie: het is belangrijk dat de inwoners van Almere blijven meedenken en meebeslissen over hun stad.

GroenLinks wil andere keuzes maken. Wij willen de stad veranderen. Het is tijd voor verandering, en de verandering begint op 21 maart!