Oosterwold en Lelystad Airport

GroenLinks Almere maakt zich ernstige zorgen over de effecten van de uitbreiding van Lelystad Airport op het milieu en de leefbaarheid van Oosterwold.

Zoals veel Nederlanders maakt GroenLinks Almere zich zorgen over de uitbreiding van Lelystad Airport. Niet alleen is de uitbreiding van dit vliegveld een stap in de totaal verkeerde richting voor iedereen die oprecht willens is om de doelstellingen van het verdrag van Parijs te halen, ook zijn veel omwonenden bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling wanneer 45.000 vluchten per jaar zullen opstijgen vanaf Lelystad en op bijzonder lage hoogte over het land zullen vliegen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft inmiddels erkend dat er te veel onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld op het milieu. Hoewel veel terechte aandacht is uitgegaan naar de effecten van de uitbreiding op het milieu in de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland, zijn de effecten op Flevoland, en op Almere in het bijzonder, genegeerd door actievoerders, politici en bestuurders.

Een van de aanvliegroutes is boven Almeers grondgebied en de vliegtuigen moeten keren boven een gebied waar biologische landbouw en een ecologische woonwijk is gepland. Dit gebied ligt precies onder een bocht in de vliegroute, waar vliegtuigen dus extra gas moeten geven. Inwoners van Almere en de toekomstige inwoners van de betreffende gebieden hebben het recht op duidelijkere informatie over de effecten van de toekomstige toename van het vliegverkeer boven Oosterwold. In het kader hiervan heeft GroenLinks schriftelijke vragen ingediend naar de mening van het college over dit onderwerp. In het bijzonder willen wij weten of het college duidelijk kan krijgen wat de milieueffecten zijn van de uitbreiding van Lelystad Airport voor Almere, en of zij een toezegging kan doen aan (toekomstige) bewoners van Oosterwold dat zij geen last zullen krijgen van de toename van het vliegverkeer. Ook wijzen wij het college op onvolledigheden en onjuistheden in de bestaande milieueffectrapportage (MER), zoals het feit dat deze rapportage niet is gebaseerd op metingen maar op berekeningen, het feit dat de toename van het autoverkeer als gevolg van de uitbreiding niet in de rapportage is meegenomen en het feit dat Oosterwold niet wordt gespecificeerd als gepland woongebied terwijl het dat wel is.