Ook in Almere worden geen (wens)ballonnen meer opgelaten

Donderdag 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks samen met PvdD, SP, D’66 en PvdA aangenomen, waarin wij oproepen uiterlijk voor de zomer het oplaten van (wens)ballonnen binnen de stadsgrenzen te verbieden en het verbod ook mee te nemen in het evenementenvergunningsbeleid.

Wat is het een fascinerend gezicht: al die ballonnen die langzaam door de lucht zweven. Je kijkt ze na tot ze een nog maar een stipje aan de horizon zijn en ze uit je zicht verdwijnen. Je gaat naar huis en stelt je voor dat die ballon tot in het oneindige voortzweeft. Maar dat is natuurlijk niet zo, want wat naar boven gaat, komt ook weer beneden. En je hebt er geen enkele controle op waar.

Donderdag 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks samen met de Partij voor de Dieren, de SP, D66 en de Partij van de Arbeid aangenomen, waarin wij oproepen uiterlijk voor de zomer het oplaten van (wens)ballonnen binnen de stadsgrenzen te verbieden en het verbod ook mee te nemen in het evenementenvergunningsbeleid. (Zie voor de tekst van de motie: https://almere.raadsinformatie.nl/document/7269126/1). Steeds meer steden gaan over tot zo’n verbod: steeds meer mensen realiseren zich dat opgelaten (wens)ballonnen niet zo onschuldig is als het lijkt. Dat ze in de natuur terechtkomen en ernstige schade toebrengen aan dier en milieu. Dieren raken verstrikt in de linten en zien de ballonnen voor voedsel aan. Daarnaast zijn (wens)ballonnen zwerfvuil en het is in Almere verboden zwerfvuil in de openbare ruimte te deponeren.

Tijdens de bespreking van de motie ging de discussie vooral over de zogenaamde milieuvriendelijke alternatieven. Ook biologische ballonnen doen er meerdere jaren over om af te breken en blijven een gevaar voor de dieren. Zeker, er zijn ook alternatieven voor wensballonnen. Zo is het ijzerdraad bij de alternatieve wensballonnen vervangen door bamboe. Maar ook daarin raken dieren verstrikt. Deze feiten konden de tegenstemmers helaas niet overtuigen. Omdat ook de ChristenUnie voor onze motie stemde, gaat deze ballon niet meer op in Almere.

Lees meer: http://www.dieballongaatnietop.nl/