Vorige week donderdag is de PvdA uit het Almeerse College gestapt. Aanleiding hiervoor was dat drie partijen in de coalitie -VVD, D66 en Christenunie- hun vertrouwen in de PvdA opzegden.

Dit gebeurde naar aanleiding van het feit dat de PvdA eerder in de week onverwacht een wethouder naar voren schoof in de persoon van Laura Bouwmeester. De rest van de coalitiepartijen, inclusief GroenLinks, was hierdoor volkomen verrast.  Verrast, omdat we echt nog in gesprek waren met elkaar over twee scenario’s: een tweede wethouder voor de PvdA of het alternatief van geen extra wethouder, maar wel comfort door extra toezeggingen over bijvoorbeeld sociale woningbouw en op het sociaal domein.

In tegenstelling tot de andere coalitiepartijen heeft GroenLinks er niet voor gekozen om het vertrouwen in de PvdA op te zeggen. Ja, ze hebben zeer onhandig gehandeld en ja, wij waren onaangenaam verrast. Wij snappen dat ze op deze manier onvoorspelbaar en niet vertrouwenwekkend overkomen. Tegelijkertijd geldt voor GroenLinks dat wij ons ideologisch verwant voelen met de PvdA. Wij waren er in ieder geval nog niet aan toe om het vertrouwen in hen op te zeggen.

Met het oog op de toekomst hebben wij besloten in het college te blijven.  Wij vinden continuïteit van bestuur belangrijk en vinden dat –met het oog op de stad- dingen niet tot stilstand mogen komen. We hebben daarvoor te zware dossiers, ook bij onze eigen wethouder.

Hoe verder? Er zijn gesprekken gestart met alle partijen in de raad om te bezien hoe we weer met een meerderheid als coalitie verder kunnen. Wij wachten dit met vertrouwen af.

- Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere