GroenLinks is erg enthousiast over dit plan. Het kan zorgen voor een prachtig landschap direct aan de rand van de stad, met hoge
biodiversiteit en voedselproductie. Natuurinclusieve landbouw is landbouw zoals GroenLinks het graag ziet en het past ook bij de
ambitie van Almere om een stad te zijn waar duurzaam voedsel binnen handbereik is.

Er waren plannen om van een deel van het beoogde gebied in Buitenhout een bedrijventerrein te maken. GroenLinks erkent de
noodzaak om flink in werkgelegenheid in Almere te investeren, maar dit gebied is niet geschikt voor uitbreiding. In eerdere beleidsstukken (Nota Kleur aan Groen, 2014) is Buitenhout  al aangemerkt als onderdeel van het groenblauwe raamwerk. Daarnaast zal in het gebied ook nog invulling gegeven moeten worden aan een ecologische verbindingszone tussen het bestaande bos in Buitenhout en het Kotterbos. Dit plan voor natuurinclusieve landbouw past wat ons betreft daar heel goed in.