Lerarentekort in Almere

De gemeenteraad heeft de afgelopen periode uitvoerig gesproken over het lerarentekort in Almere. Dit gebeurde aan de hand van het actieplan ‘Leraren voor Almere’.

Een tekort aan leraren is een complex probleem wat al jarenlang bezig is, maar nu echt zichtbaar en voelbaar wordt. De oorzaken van dit tekort zijn: de status van het vak, gebrek aan loopbaanmogelijkheden, werkdruk en de beloningsstructuur.

Scholen in het hele land, maar zeker ook in Almere hebben moeite om hun vacatures te vervullen. In Almere is op dit moment ongeveer een tekort van 46 fte in het basisonderwijs en 12 fte is het voortgezet onderwijs. De voorspelling is dat dit zal oplopen tot 96 in het basisonderwijs en 51 in het voortgezet onderwijs in 2024 als er niet gebeurt. Dat er iets moet gebeuren staat dan ook niet ter discussie en het is dan ook goed dat het actieplan 'Leraren voor Almere' er nu ligt.

Een complex probleem is niet snel met één maatregel op te lossen. In het actieplan wordt dan ook een breed pakket voorgelegd. De hoofdlijnen zijn: leraren verbinden aan Almere, de instroom bevorderen, onderwijs anders organiseren en innoveren en het versterken van het imago van de leraar. Voorbeelden uit het actieplan zijn:

  • Bij de woonvisie wordt gekeken naar een voorrangsregeling voor woningen van leerkrachten die naar Almere willen verhuizen.
  • Er komt een Almeerse lerarenbeurs.
  • Er wordt gekeken naar versnelling van trajecten van het MBO naar het HBO zodat MBO-ers sneller een onderwijsbevoegdheid kunnen halen.
  • Er wordt gekeken of de zij-instroomtrajecten flexibeler kunnen met een betere ondersteuning.
  • Er wordt gekeken naar innovatieve aanpak in het onderwijs.
  • Er komt een marketingstrategie over het vak met als doel de kennis en het imago hiervan te vergroten.

GroenLinks Almere is blij met het actieplan en kan zich dan ook grotendeels vinden in de aanpak. Wat in het actieplan niet heel duidelijk naar voren komt, maar wel van essentieel belang is, is de afstemming en het overleg met de schoolbesturen. De aanpak begint namelijk daar. Er is op de korte termijn al veel mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid voor zij-instromers. Maar bij het motiveren en begeleiden van bijvoorbeeld zij-instromers gaat het nog lang niet altijd goed. Hier valt nog wel wat aan te verbeteren.

De grootste kracht van de aanpak van het lerarentekort is volgens GroenLinks dus een brede aanpak én een goede samenwerking met de schoolbesturen.

- Jessica Kips, raadslid GroenLinks Almere