Ledenbijeenkomst militaire interventies

Op zaterdag 4 oktober 2014 vanaf 13.00 uur is er een provinciale ledenbijeenkomst over het onderwerp “militaire interventies” op de Stadsboerderij op de Kemphaan in Almere. Na deze bijeenkomst volgt de periodieke verantwoording van het partijbestuur.

GroenLinks steunt de voorgenomen Nederlandse deelname aan de internationale strijd tegen ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en moet daarom al het mogelijke doen om de opmars van ISIS en de ongekende wreedheid waarmee deze gepaard gaat, te stoppen. Meer hierover is de te lezen op de landelijke website.

Al enige tijd staat er bijeenkomst gepland waarin leden kunnen meepraten over militaire interventies.Graag horen wij ook jouw mening, bij deze bijeenkomst of via de online discussie op www.bureaudehelling.nl.

Je kunt je inschrijven via bestuur@groenlinksflevoland.nl (doe dit alsjeblieft voor 1 oktober 2014)

Het al dan niet toestemming geven voor deelname aan militaire interventies, of vredesmissies, is een zware verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is belegd bij de Tweede Kamer. Voor GroenLinks zijn dit soort beslissingen complex. Het zit 'in de genen' van ons als GroenLinksers, dat we zeer kritisch zijn over de optie om met wapens een conflict te willen oplossen. Tegelijkertijd willen we opkomen voor mensen in de wereld die met geweld op grove wijze worden onderdrukt. Ons gevoel van verantwoordelijkheid en solidariteit roept om niet afzijdig te blijven.

We kijken naar de toekomst. Het zal zo blijven dat onze Kamerleden soms dit soort afwegingen moeten maken. Hoe willen wij, als leden van GroenLinks en sympathisanten, dat onze vertegenwoordigers omgaan met de dilemma's die bij dit soort beslissingen spelen? Welke afwegingen zouden onze vertegenwoordigers moeten maken, en wat voor kader willen wij hen daarvoor meegeven?

Dat is het onderwerp van een serie van ca. 10 bijeenkomsten door het hele land. De eerste daarvan vindt 13 september plaats. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de provinciaal besturen in samenspraak met het partijbestuur.

We praten met elkaar aan de hand van een startnotitie die op de website van GroenLinks. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om je in de discussie te mengen via de website van Bureau de Helling.

Aan het eind van deze periode zullen wij nog een aanvullend ledenonderzoek doen. Na verwerking van alle resultaten zal eind november van dit jaar in een ledenreferendum een slotdocument aan de leden worden voorgelegd.

Wij rekenen op een goede, respectvolle en verdiepende partijbrede discussie, en hopen op je deelname.