Het zal niemand ontgaan zijn: de incidenten van de afgelopen jaarwisseling hebben tot veel maatschappelijke ophef geleid. Zeker is dat er ten opzichte van vorig jaar een groter maatschappelijk draagvlak is voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Een meerderheid van de bevolking vindt het niet langer acceptabel dat door vuurwerk zoveel schade en letsel - inclusief een niet te meten emotionele schade - wordt aangericht.

 

Ook in de Tweede Kamer is inmiddels een kleine meerderheid voor een vorm van een vuurwerkverbod. Eindelijk wordt er geluisterd naar de oproep van korpschef Akerboom en het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De oproep van veel burgemeesters in het hele land, waaronder onze burgemeester, is een duidelijk signaal naar de landelijke politiek: doe er iets aan! Wat GroenLinks betreft moet er ook in Almere iets aan gedaan worden. (Vrijwillige) vuurwerkvrije zones zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat.   De jarenlange strijd tegen vuurwerk door GroenLinks, ook in Almere, werpt eindelijk vruchten af. Lees dit interview in Almere deze Week maar.