Op 19 november organiseert GroenLinks Almere een thema-avond over de komende energietransitie. Deze zal plaatsvinden in De Goede Rede in Almere Haven.

Ook in Almere moeten alle huizen op den duur van het gas af.  Op deze thema-avond wordt nagedacht over de manier waarop de overgang naar andere energie prettig en betaalbaar kan plaatsvinden. Hoe is de gemeente Almere nu met de voorbereidingen bezig?  Wat kunnen bewoners van Almere in hun wijk zelf doen en waarin kunnen zij ondersteuning krijgen?

Op 19 november wordt eerst informatie gegeven over hoe de gemeente bezig is met de energietransitie. Vervolgens krijgen mensen die actief zijn met de transitie het woord. Met hen wordt nagedacht over hoe bewoners in hun wijk zelf invloed kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door gezamenlijke energie-initiatieven te ontwikkelen. Deelnemers aan deze discussie zijn o.a. de werkgroep Energiek uit Filmwijk, een energieambassadeur en -coach en de Groene Reus. Ter afsluiting is er gelegenheid voor vragen en discussie.
De avond vindt plaats op dinsdag 19 november om 19.30u in De Goede Rede, Kerkgracht 60 in Almere Haven. De toegang is vrij voor iedereen.