In de waan van de dag, geregeerd door politieke schandalen en natuurlijk de coronacrisis, lijkt de klimaatcrisis de laatste tijd steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Ook de verkiezingscampagne werd er niet door beheerst, terwijl het juist een van de grootste problemen is waar de mens mee kampt. Terwijl voorraden aan bevroren methaan en andere broeikasgassen in het noordpoolgebied beginnen te ontdooien ging er in 2020 wereldwijd een gebied ter grootte van Nederland aan regenwoud verloren, en het effect daarvan op het klimaat is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 570 miljoen auto’s.

Hoewel landen steeds betering beloven en zich voornemen samen deze uitdaging aan te pakken vallen de concrete resultaten telkens tegen, ook in Nederland: van de beloofde 49% vermindering aan CO2-uitstoot in 2030 wordt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving waarschijnlijk maar 34% gehaald als we op het huidige tempo doorgaan. De VVD, opnieuw de grootste partij van Nederland, mikt zelfs in het voor haar eigen doen ambitieuze verkiezingsprogramma op niet meer dan 41% reductie.

Op 14 maart, de zondag voor de verkiezingen, sloegen 35.000 Nederlanders op 44 verschillende plekken alarm en lieten zij weten het lakse klimaatbeleid van het kabinet niet te pikken. Laat dit ook weten: word lid en word actief voor GroenLinks, en maak je hard voor een leefbare planeet! Of het nu verkiezingstijd is of niet, of er nu media-aandacht is of niet, het klimaat wacht niet op ons!