Jongeren hebben veel last van de gevolgen van de coronacrisis. Zowel op sociaal gebied als op school kampen zij met problemen als gevolg van de maatregelen en beperkingen die gelden. Deze hebben vaak verregaande gevolgen die niet altijd even zichtbaar blijken te zijn. GroenLinks maakt zich daarom zorgen om deze groep. Wij vinden het belangrijk dat juist jongeren een stem krijgen.

Vijf vragen stonden centraal bij de gesprekstafel.

  1. Welke problemen worden ervaren door jongeren bij het volgen van studie en opleiding?
  2. Tegen welke problemen lopen jongeren aan bij werk en het zoeken van stages?
  3. Voor welke problemen kunnen scholen en welzijnsorganisatie een oplossing bieden?
  4. Welke rol kan de gemeente spelen?
  5. Op welke wijze kan de raad helpen om jongeren een stem te geven in de politiek ten tijde van corona en daarna?

Uit de antwoorden bleek dat er grote behoefte is aan beter kwaliteit online onderwijs. Als een jongere in thuis quarantaine moet, blijkt het onderwijs-op-afstand niet optimaal te werken.

Ook vragen de jongeren meer aandacht voor de geestelijke gezondheid van leerlingen en studenten, een kwestie waar GroenLinks zich ook al langer mee bezig houdt. Het verlies van motivatie en concentratie en de toename van stress tijdens de studie is inmiddels uitgegroeid tot een ernstig probleem. De jongeren vinden dat de gemeente de scholen een aanzet kan geven om meer aandacht aan dit onderwerp te besteden.

De coronamaatregelen op de scholen betekenen ook dat leerlingen minder persoonlijke begeleiding krijgen. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat ze vaak niet meer volwaardig worden geïnformeerd over hun vervolgstudies.

Er zijn ook veel praktische belemmeringen. Nu de bibliotheek dicht is en ook scholen geen studieruimtes meer kunnen aanbieden, hebben veel jongeren geen rustige studieplek meer. En doordat veel jongeren hun bijbaan verliezen, komen ze ook financieel in de knel. Ze moeten immers nog wel de huur van hun studentenwoning blijven betalen.

Nu er een inventarisatie van problemen is, is het tijd voor GroenLinks om aan de slag te gaan. Een vervolgafspraak is al gemaakt en de GroenLinks fractie onderzoekt nu de mogelijkheden om de jongeren van Almere te helpen.

- Shadi Nikshomar, lid GroenLinks Almere

Ben je jong en wil je meedoen met de discussie of je ervaring delen? Mail ons dan naar fractiealmere@groenlinks.nl