Toen ik de stukken aan het lezen was rond de Gebiedsvisie Ambachtsmark kwam als eerste bij mij op dat ik daar ter plekke moest gaan kijken. Ik ben daar een aantal keer gaan rondwandelen en heb de omgeving goed bekeken.

Wat mij mij opviel is dat er tussen de Rozenwerf en de Ambachtsmark een verkeersweg ligt. Bij de Rozenwerf wonen een aantal bewoners die tegen de bouwplannen zijn bij de Ambachtsmark, bij het oude gebouw van de NCCW. Verder staan er verspreid langs de verkeersweg hoge bomen. In de gebiedsvisie wordt gesproken over het plaatsen van een geluidswal langs deze weg. Toch wordt er door een aantal bewoners wordt geklaagd over geluidsoverlast. Verder is er de klacht over het verlies aan groen. In de gebiedsvisie wordt juist toegezegd dat er in ruime mate groen terugkomt rond het nieuwe appartementengebouw. Een veel gehoorde opmerking verder is de hoogte van het appartementengebouw: deze staat gepland op 24 meter. Stel dat er echter tot 15 meter gebouwd zou worden, dan betekent dat logischerwijs dat er minder woningen in kunnen worden geplaatst en dat er dan hoogstwaarschijnlijk in het groen gebouwd moet worden om aan het rendabele aantal appartementen te komen. Stel dat er een besluit is tot niet bouwen, dan zal het voormalige gebouw van NCCW verloederen, met misschien wel vernielingen, krakingen, en dergelijke. Dat is ook geen prettig vooruitzicht.

GroenLinks Almere laat hierbij nogmaals haar stem horen dat er hard gewerkt moet worden in Almere om de woningopgave te kunnen behalen en zoveel mogelijk mensen aan woonruimte te kunnen helpen zodat daarmee ook aan de steeds langer wordende wachtlijst voor woonruimte gewerkt kan worden.

- Zoubida Bouljhaf, fractieassistent GroenLinks Almere