Hoe kijkt GroenLinks naar de Floriade

GroenLinks ziet een aantal kansen die het evenement wereldtuinbouwtentoonstelling kan bieden. Het evenement zelf is tijdelijk, maar kan een aanjager zijn van een aantal zaken die wij belangrijk vinden voor een groene en duurzame ontwikkeling van de stad. Een aantal noemen we hier op.

De Floriade is de kans om onze kernwaarden in de praktijk uit te proberen. GroenLinks grijpt de Floriade in de bestaande stad aan om een beweging in gang te zetten waarbij burgers, ondernemers en overheid het stedelijk groen van Almere duurzaam beheren, ontwikkelen, gebruiken en ervan genieten. De Floriade is het experimentenkader voor de kernwaarden van GroenLinks. Het is de start op weg naar de groene economie van Almere met een nieuwe, duurzame en sociale samenleving.

 

Aandacht voor wereldvoedselproblematiek

GroenLinks heeft er succesvol op gehamerd dat het hoofdthema van de Floriade de wereldvoedselproblematiek zou worden. Dat is gelukt. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Al die mensen moeten gevoed worden. De Floriade stimuleert Almere als kenniscentrum op het gebied van duurzame voedselproductie, onder andere door het ontwikkelen van de Flevocampus en het Innovatie Centrum. De Floriade trekt bedrijven en kennis hierover naar de stad en zorgt zo voor een groene economische ontwikkeling.

 

Floriade Werkt

Verder stimuleert de Floriade door middel van het programma ‘Floriade Werkt’ dat er banen komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door tijdens het evenement werk te maken dat moet leiden tot duurzame banen.

 

Floriadewijk duurzame wijk

Door de Floriade wordt het mogelijk om na afloop een wijk te maken op het Floriadeterrein die de duurzaamste wijk van Nederland wordt: energieopwekkend, autoluw, duurzaam gebouwd etc. Op het terrein van de Floriade was al een wijk gepland, maar die zou zonder de Floriade groter en minder duurzaam zijn geworden. De innovatie op het gebied van bouwen en wonen kan vervolgens weer worden gebruikt in de rest van de stad. Bij het masterplan heeft GroenLinks een motie ingediend dat de wijk autoluw zou moeten worden; deze motie is aangenomen.

 

Natuurlijk zijn wij op een aantal punten ook kritisch:

Financiën

Voor het evenement is een gemeentelijke bijdrage afgesproken; daarnaast moeten andere financiers (uit de tuinbouwwereld, vastgoed, etc.) ook gaan bijdragen. GroenLinks vindt het nu tijd worden dat duidelijk wordt dat die andere financiers er komen en dat de gemeente niet meer gaat uitgeven aan het evenement dan tot nu toe is afgesproken. Wat daarbij lastig is, is dat we moeten scheiden dat er geld uitgegeven gaat worden voor het evenement, maar daarnaast ook voor andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld de stadswijk, maar ook het rondje Weerwater). Die ontwikkelingen zouden voor een deel ook plaatsvinden zonder het evenement Floriade. Het is een misverstand te denken dat al het geld dat toegeschreven wordt aan de Floriade daadwerkelijk voor dat evenement is.

 

Groen houden Floriadeterrein

Het terrein heeft een groene uitstraling. Op het Floriadeterrein staan oude bomen uit de begintijd van Almere. Een deel van deze bomen zal worden, of is gekapt ten bate van het evenement (en later de stadswijk). De rest, en met name het zogenaamde ‘oerbos’, moet wat ons betreft onaangetast blijven. Verder wordt er nieuwe aanplant gedaan ten bate van het evenement. Dit geheel zorgt opnieuw voor een groene uitstraling. De bebouwing zal wat GroenLinks betreft, op een paar uitzonderingen na, niet boven de boomgrens uit moeten komen.

 

Ontwikkeling Stadswijk

Voor de ontwikkeling van de stadswijk staan wij voor autoluw en 30% sociale woningbouw. Deze uitgangspunten moeten wat ons betreft gehandhaafd blijven.

 

Bomenkap

De discussie rond de Floriade en het groene karakter ervan wordt mede bepaald door de bomenkap van 30.000 bomen langs de A6. Deze bomen zijn gekapt voor de verbreding hiervan. Deze verbreding zou sowieso plaatsvinden, maar is ter hoogte van het Weerwater ten behoeve van de Floriade iets vervroegd. Zo lijkt het alsof deze bomen zijn gekapt voor de Floriade maar in feite is het voor de A6. GroenLinks was en is geen voorstander van het verbreden van de A6, maar is daarin wel in de minderheid. Wij betreuren deze enorme bomenkap dan ook. Deze 30.000 bomen worden gecompenseerd (er worden er opnieuw 30.000 aangeplant) in de ontwikkeling van nieuwe natuur bv. in de Eemvallei.