Maar het is de ambitie om bij de volgende verkiezingen zeker weer een GroenLinks-zetel in de raad te verwerven. Op dit moment staan er drie mensen uit Zeewolde op de kieslijst van de provincie: Kas van t Loo, Rien de Meij en Tim Westbroek. Zij volgen ook de plaatselijke politiek en stellen er kritische vragen over, in de vorm van ingezonden brieven aan de gemeenteraad en soms stellen ze hun vragen via een andere partij, zoals D66. Ze proberen ook via de plaatselijke communicatiekanalen bekendheid te geven aan de dingen waar GroenLinks voor staat.

Waar heeft de werkgroep Zeewolde zich afgelopen jaar druk over gemaakt? Allereerst over de slag die Zeewolde moet maken om werk te maken van de warmtetransitie. Standpunten van GroenLinks hierin:

- De wijken die het meest te lijden hebben onder hoge energiekosten - mensen met weinig geld en oude huizen –moeten het eerst worden aangepakt. Dat gebeurt nu niet.
- De gemeente moet iets doen aan het energiegebruik van bedrijven in de gemeente. Dat is nu volledig aan de bedrijven zelf.
- Het is belangrijk dat er collectieve oplossingen worden gezocht voor isolatie en energie- aanpassingen. Nu krijgen alleen individuele huishoudens een tegemoetkoming.
- Zeewolde moet het proces van de omschakeling op andere energievormen versnellen.

Er spelen ook andere zaken in Zeewolde, waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Zo wil het rijk er een grote kazerne vestigen. De grootste onvrede daarbij is dat de gemeente wederom (net als bij de komst van het datacenter) de inwoners onvoldoende betrekt bij deze plannen en hen dus voor bijna voldongen feiten plaatst. Ook blijkt dat de gemeente onvoldoende financiële middelen voor cultuur heeft uitgetrokken, zodat er een rem komt op de cultuureducatie op scholen (of beschavingslessen, zoals het daar ook wel wordt genoemd), tegen eerder gemaakte afspraken in. Allemaal zaken die aangeven dat er weer snel een volwaardige GroenLinks fractie in Zeewolde moet komen.

Wil jij GroenLinks Zeewolde steunen? Kom dan a.s. zaterdag 25 februari mee Huis aan Huizen in Zeewolde. Je kunt je opgeven via deze link. 

Volg Zeewolde ook op de socials:

Twitter account: twitter.com/GLZeewolde

Instagram account: www.instagram.com/groenlinks_zeewolde