De laatste tijd zijn op grote schaal en op korte termijn speeltoestellen in de stad verwijderd in het kader van de beleidsnota Speel- en beweegruimtebeleid Samen op avontuur.  Het is wel de bedoeling dat dit  gebeurt in overleg met de bewoners. Maar uit een petitie van bewoners van de Noordenplassen over het verwijderen van de speeltoestellen in hun wijk, blijkt dat het de zaken niet gaan volgens plan. Inwoners zijn onvoldoende betrokken, en de termijn tussen het verwijderen van speeltoestellen en het realiseren van een alternatief is  in de praktijk te lang, waardoor er gedurende langere termijn geen enkele speelmogelijkheid in de wijk is. 

‘Er is vooraf geen overleg geweest met de bewoners over het verwijderen. Er is ook geen verdere uitleg geweest over de inhoud van het Speelbeleid. De gemeente wil namelijk de losse speeltoestellen niet meer vervangen en overgaan naar een grote speeltuin in de wijk.

Dit was bij veel bewoners niet bekend,’ aldus GroenLinks raadslid Zoubida Bouljhaf. 

De GroenLinks fractie wil dat de gemeente voortaan eerst overleg voert met buurtbewoners over een plan van aanpak,  voordat speeltoestellen worden verwijderd in een wijk. ‘Het initiatief moet hiervoor  bij de gemeente liggen,’ aldus Bouljhaf.