Al sinds 16 jaar werkt GroenLinks samen met de PvdA in een combinatiefractie. Dat is altijd in goede harmonie verlopen, met respect voor elkaars mening. De fractie heeft de afgelopen twee jaar veel gedaan om een zo groen mogelijke inpassing van het datacenter in Zeewolde te bewerkstelligen. Na een zware afweging van voors en tegens betreffende het datacenter hebben de raadsleden besloten om voor te stemmen bij bestemmingsplan IV vanwege het belang voor Zeewolde. 

De meerderheid van de leden van GLZeewolde, evenals GL landelijk is echter tegen de komst van het datacenter in Zeewolde. GroenLinks heeft zorgen over de impact van de energievraag van het nieuwe datacenter van META en vindt dat dit besluit het lokale belang overstijgt. 

De afdeling denkt dat er nu nog onvoldoende basis is voor een goede samenwerking in de komende gemeenteraadsperiode in Actief Zeewolde. Helaas is GroenLinks op dit moment te klein om zelfstandig mee te doen met de verkiezingen. Daarom zal de partij in de komende periode niet vertegenwoordigd zijn in de raad van Zeewolde.